Jaaropgaven en facturen

Beste ouders en gastouders,

Zoals u weet is Gastouderbureau PerfectMatch gestopt per 1 oktober. Voor meer informatie over de reden van sluiting verwijzen wij u naar dit inspectierapport van de GGD. Vanwege gebrekkige, onduidelijke en/of onjuiste berichtgeving door PerfectMatch rondom de afwikkeling hierbij het volgende:

Het verstrekken van jaaropgaven aan ouders, gastouders en de Belastingdienst is de verantwoordelijkheid van het gastouderbureau. Wij hebben tot 1 oktober PerfectMatch hiervoor de benodigde software beschikbaar gesteld. In onze software heeft het gastouderbureau de mogelijkheid om jaaroverzichten voor 2017 te downloaden voor de ouders en gastouders. Het digitale aanleveringsbestand voor de Belastingdienst dat gastouderbureaus jaarlijks dienen aan te leveren hebben wij speciaal voor deze situatie vervroegd beschikbaar gemaakt, zodat het gastouderbureau ook aan die verplichting kon voldoen.

De afgelopen dagen zijn wij door diverse (gast)ouders van PerfectMatch benaderd met vragen over de jaaroverzichten en de facturen. Atane Software en haar medewerkers zijn wegens contractuele afspraken met PerfectMatch niet bevoegd om jaaroverzichten te verstrekken aan gast- of vraagouders. Het heeft dus geen zin om ons te bellen of te mailen, wij kunnen helaas niets voor u betekenen.

Ons advies is om u voor vragen te wenden tot PerfectMatch.

Nogmaals voor de duidelijkheid: de jaaroverzichten van 2017 kunnen alleen verstrekt worden door Gastouderbureau PerfectMatch.

Met vriendelijke groet,
Atane Software BV